Tiden från hjärtstopp till defibrillering är helt avgörande för chansen att överleva. Genom bra kompressioner ser du till att hålla blodflödet i hjärtat igång. Men sällan överlevar en människa av endast kompressioner och inblåsningar.

Om en stöt med defibrillator/hjärtstartare ges inom tre minuter är chansen att överleva 70 %. Redan efter sju minuter är vi nere på 30 % överlevnadschans.

Då förstår ni vitsen av att ha en hjärtstartare på nära håll.

Philips Heartstart HS 1

 

När ett hjärtstopp inträffar blir många rädda och apatiska. Man vågar inte göra något alls av rädsla att göra fel. Det är alltid bättre att göra något! Hellre göra fel än att inte göra något alls.

Nästan alla kan använda en hjärtstartare.

Min leverantör Laerdal tar helhetsansvar och jobbar extra hårt för att erbjuda absolut högsta kvalitet. Philips är en av världens största leverantörer av elektronik vilket borgar för kvalitet och säkerhet. Philips Heartstart HS1 och FRx är några av världens mest sålda hjärtstartare.

 

Quick shock. Snabbast på marknaden,8 sekunder, vad beträffar uppladdning och analys före defibrillering.

 

Automatisk självtest/analys av elektroder och övriga vitala funktioner varje dag.

 

Med SMART-pads elektroder känner HeartStart HS1 av hur långt livräddaren har kommit och anpassar sina instruktioner efter det. Elektroderna är märkta med sista förbrukningsdatum. Vi garanterar alltid minst ett år till sista förbrukningsdag vid leverans. OBS! Rör aldrig elektroderna om de inte behövs. Om förslutningen öppnas torkar gelen på elektroderna och gör elektroderna obrukbara. Elektroderna har en mycket viktig analysfunktion vid ett befarat hjärtstopp. Här kompromissar vi inte!

 

Omfattande forskning, innovativa teknologier och år av studier av användarvänlighet har resulterat i en defibrillator som är så enkel att använda att en livräddare med minimal utbildning kan rädda livet på en kollega, vän eller annan medmänniska. Genom lugna och tydliga röstinstruktioner ger HeartStart HS1 livräddaren vägledning genom alla stegen i defibrilleringen, även i HLR om så önskas.

 

Batterikapacitet: Minst 200 elstötar eller 4 timmars användningstid. Minst 4 år stand-by-tid. Batteriet är märkt med sista-isättningsdatum med mins 5 år från  tillverkningsdatum.

 

Liksom alla HeartStart defibrillatorer kan den användas till behandling av spädbarn, barn och vuxna.

 

 

 

Hör av dig för offert på hjärtstartare, elektrodkassett, batteri, skåp, andningsmasker mm.